Náměstí TGM CHOMUTOV

  • Zpracovatel: Tereza Friedlová
  • Spoluautoři: Radka Grosošová, Sandra Chlebovská
  • Investor: Statutární město Chomutov
  • Stupeň: Architektonická studie, dokumentace pro provádění stavby
  • Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
  • Realizace: 2017

Projekt rekonstrukce parkového náměstí z počátku 20. století s hlavní průběžnou osou, která je zakončena sochou TGM. Parkové cesty byly obnoveny v původní dispozici s rozšířením hlavního nástupu od ulice Školní. Rekonstrukci podléhalo i boční kamenné schodiště. Cesty byly navrženy z mlatového povrchu s doplněním o zpevňující pásy či plochy z žulové kostky, a to hlavně v místech intenzivního pohybu nebo provozu drobné mechanizace údržby.

Návrh podpořil dvouřadé stromořadí po bočních osách parku. Podél hlavní osy byly do parkového trávníku navrženy okrasné květinové záhony. Jedná se o esteticky atraktivní pásové výsadby s růžemi a okrasnými trvalkami. Na svazích a ve stinných plochách byly navrženy výsadby podrostové. Po obvodu celého parku byl vysazen živý habrový plot a park byl doplněn o nový mobiliář - lavičky, odpadkové koše a svítidla.

Foto: Marie Borecká