Park AKÁTKY

  • Spoluautoři: Radka Grosošová, Helena Nečasová
  • Investor: Město Vyškov
  • Stupeň: Architektonická studie
  • Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
  • Datum: 2022

Hlavní myšlenkou návrhu je vybudování prostoru pro rekreaci v přírodě a vytvoření bezpečného prostoru pro aktivní i pasivní odpočinek dětí, dospělých i seniorů. Celý návrh se nese v přírodním duchu s použitím moderních povrchů a prvků. Návrh respektuje umístění lokality téměř v extravilánu obce a vychází z dispozice terénní nerovnosti a limitů území.

Požadavkem bylo umístit do lokality dětské hřiště s herními prvky pro různé věkové kategorie, ponechání volné travnaté plochy na míčové hry a v neposlední řadě umístit griloviště s možností posezení pro dospělé pod korunami stromů.

Území nově navrženého parku Akátky je dostupné z ulice Hybešova. Na tuto ulici navazuje nová cestní síť, která navede návštěvníky do centrální části parku i do volné části parku pod korunami stromů. Cestní síť je navržena z betonové dlažby a žulové kostky. Od obytných souborů bude park odcloněn ochrannou zelení. Horní prosluněný svah s jižní expozicí bude osázený borovicemi s podrostem květnatého trávníku.

Návrh počítá s terénními úpravami svahu, protože herní prvky a sportoviště je nutné umístit do roviny. Po úpravě terénu vzniknou dvě rovinaté terasy a tři terénní zlomy – svahy. Na první rovinaté terase se nachází centrální prosluněná část parku. Zde jsou umístěny herní prvky pro malé i větší děti – sestavy, houpačky, pyramida, pískoviště, trampolíny a travnaté hřiště. Herní prvky budou umístěny do umělého litého povrchu EPDM. Vzniknou zde i místa s posezením pod stromy a podél cest.

Spodní rovinatá terasa je skrytá pod korunami stromů a odehrává se v přírodním duchu. Hlavním bodem je griloviště s piknikovými stoly a neformálním posezením. Na plochu s grilovištěm navazují odpočinkové houpací sítě, balanční a lanové prvky. Rovinaté terasy jsou od sebe oddělené svahem, do kterého jsou umístěné další herní prvky. Průchod mezi terasami je umožněn pomocí dvou schodišť. Na spodní terasu navazuje prudký svah spadající ke komunikaci Kroměřížská. Kvůli bezpečnosti bude tento svah oddělen oplocením a živým plotem. Dalšími výsadbami budou solitérní stromy a skupiny stromů.