Zahrada základní školy CHÝNĚ

  • Zpracovatel / autor: Radka Grosošová
  • Investor: Základní škola a Mateřská škola Chýně
  • Stupeň: Architektonická studie, dokumentace pro provádění stavby
  • Lokalita: Chýně, Středočeský kraj
  • Datum: 2020

Zahrada je koncipována jako nový výukový prostor pro děti základní školy. Pomocí terénních úprav, zpevněných ploch a mobiliáře jsou na zahradě vytvořeny čtyři výukové prostory – týpí, farma, centrální travnatá plocha s muldami a učební prostor ve tvaru amfiteátru. 

Do zahrady jsou navrženy listnaté stromy, které běžně rostou v okolní krajině - duby, javory, břízy, habry nebo hlohy. V zahradě budou založeny trvalkové prérijní výsadby, dále skalka s aromatickými bylinkami a koutek s jedlými rostlinami - jahodníky, borůvkami a zimolezy.