Krátce o mně

Jsem krajinářská architektka a ve své tvorbě se zaměřuji především na návrhy zahrad rodinných domů a jiných soukromých objektů. Investora provázím všemi fázemi projektové přípravy, spolupracuji na výběru dodavatele stavby a zajišťuji autorský dozor.

Spolu s širším autorským týmem se pak věnujeme návrhům veřejných prostranství a rozsáhlejším krajinářským zadáním.

Spolupracuji se specialisty v oboru stavebnictví, vodohospodářské stavby, arboristika a pozemní stavitelství. Jako podklad pro investiční záměr zpracovávám dendrologické průzkumy a inventarizace vegetačních prvků.

Služby nabízím soukromým investorům, firmám, obcím a spolupráci architektonickým a projekčním kancelářím.

 

Průběh spolupráce

1/ Úvodní schůzka

Přijedeme se podívat na pozemek a probereme Vaše představy, nároky a možnosti.

4/ Prováděcí dokumentace

Vypracujeme prováděcí dokumentaci a pomůžeme s výběrem realizační firmy.

2/ Architektonická studie

Vypracujeme architektonickou studii, která vzejde z variantního řešení a z konfrontace s rámcovým propočtem stavby.

5/ Autorský dozor

Dohlédneme na průběh realizace.

3/ Projektová dokumentace

Pokud povaha záměru bude vyžadovat územní či stavební řízení, vypracujeme projektovou dokumentaci a zajistíme stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí.

6/ Pokračování

Spolupráce může pokračovat i po dokončení stavby např. navržením plánu péče, poradenstvím ohledně údržby apod.

1/ Úvodní schůzka

Přijedeme se podívat na pozemek a probereme Vaše představy, nároky a možnosti.

2/ Architektonická studie

Vypracujeme architektonickou studii, která vzejde z variantního řešení a z konfrontace s rámcovým propočtem stavby.

3/ Projektová dokumentace

Pokud povaha záměru bude vyžadovat územní či stavební řízení, vypracujeme projektovou dokumentaci a zajistíme stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí.

4/ Prováděcí dokumentace

Vypracujeme prováděcí dokumentaci a pomůžeme s výběrem realizační firmy.

5/ Autorský dozor

Dohlédneme na průběh realizace.

6/ Pokračování

Spolupráce může pokračovat i po dokončení stavby např. navržením plánu péče, poradenstvím ohledně údržby apod.

 

Témata

Zahrady

Zahrada

 • návrhy zahrad u novostaveb
 • revitalizace stávajících zahrad
 • přírodě blízké zahrady
 • venkovské zahrady
 • zimní zahrady
 • atria
 • balkóny / terasy
 • altány / pergoly
 • okrasná jezera / koupací biotopy
 • návrh hospodaření s dešťovou vodou
Veřejné prostory

Veřejné prostory

 • parky
 • hřbitovy
 • parková náměstí
 • ulice
 • návsi
 • terapeutické zahrady
 • školní zahrady
 • hřiště
 • inventarizace dřevin
 • dendrologické posudky
Krajina

Krajina

 • aleje
 • územní studie krajiny
 • územní studie sídelní zeleně
 • zelená a modrá infrastruktura
 • příměstské parky