Územní studie KOMOŘANY / krajinářská část

  • Zpracovatel: UNIT architekti, s.r.o.
  • Autorský tým / krajina: Pavla Drbalová, Radka Grosošová, Marie Gelová, Klára Stachová, Eliška Zimová
  • Zadavatel: Hlavní město Praha
  • Stupeň: Územní studie
  • Lokalita: Praha - Komořany
  • Datum: 2019

Územní studie v rámci krajinářského řešení zahrnuje analýzu a návrh modré a zelené infrastruktury.

Koncepce modré infrastruktury se v území zaměřuje na rozvoj přírodního charakteru Komořanského a Cholupického potoka. Respektuje nivu řeky Vltavy a rozvíjí její ekologické i rekreační funkce. Kon­cepčně řeší problematiku soustředěného toku vody na lesních svazích.

Koncepce zelené infrastruktury rozvíjí a navazu­je na přírodní potenciály, které Komořany mají díky svojí poloze.

Jedná se o sídlo na pomezí volné a urbanizované krajiny. Poloha sídla má potenciál pro kvalitní bydlení a pro rekreaci, a to jak pro místní obyvatele, tak pro širší spádovou oblast. Zároveň se zde nachází cenná přírodní společenství, která zvyšují ekologickou hodnotu území.

Navržený systém zelené infrastruktury pomáhá zajistit přirozené procesy v ekosystému, tím i přínosy pro kvalitu života obyvatel. Zelená infrastruktura se v řešeném území přirozeně člení na několik celků, které jsou charakteristické svými vlastnostmi a funkcemi.