Náměstíčko OBECNICE

  • Spoluautoři: Radka Grosošová, Helena Nečasová, Jiří Šerek
  • Investor: Obec Suchonice
  • Stupeň: Architektonická studie
  • Lokalita: Suchonice, Olomoucký kraj
  • Datum: 2022

Lokalita Obecnice zahrnuje prostor kolem pramene a přilehlé plochy zeleně podél komunikace. Prostor kolem pramene a studny bude nově definovaný a vydlážděný kamennou dlažbou z žulových odseků.

Pramen bude nově navržen, protože současný stav je nevyhovující. Přístup k vodnímu prameni je nově rozšířený a zastřešený.

Z vegetačních prvků bude ponechaná stávající borovice a nově budou vysazeny dva stromy do zpevněné plochy. Na ploše budou umístěny dva sedáky.

Stávající skruž studny bude rekonstruována. Kruhové těleso bude z prefabrikovaného betonu. Záklop skruže bude kovaný a bude připevněn přes otočný mechanismus ke statickému sloupku. Tímto bude zajištěna pohodlná manipulace s víkem v případě nutnosti přístupu k čerpadlu.

Přilehlé plochy zeleně budou vyčištěny od náletové vegetace a keřů, aby prostor působil čistě a přehledně. Na obecním pozemku budou odstraněny ploty ohraničující neupravené zahrádky. Nově zde dojde k vysazení stromořadí.