Cyklostezka Hostislavova ŽEBĚTÍN

  • Zpracovatel: Ing. Jiří Šerek
  • Spoluautoři: Pavla Drbalová, Radka Grosošová, Jiří Šerek
  • Zadavatel: Statutární město Brno
  • Stupeň: Architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
  • Lokalita: Brno - Žebětín, Jihomoravský kraj
  • Realizace: 2019

Projekt zahrnoval návrh pěší stezky a cyklostezky mezi Žebětínem a Žebětínským rybníkem.

Navazující návrh vegetačních úprav podél pěší komunikace dotvořil místo s ohledem na bezpečnější pohyb chodců, na přírodní podmínky a na ekologickou hodnotu přilehlé přírodní památky.

Z toho důvodu byl kladen důraz na odstranění neperspektivních, druhově nevhodných a havarijních stromů. Dále pak na výsadbu stromů odpovídající stanovištním podmínkám. Na svahu podél chodníku je navržena alej stromů s podrostem trávníku. Mezi chodníkem a silnicí je navržen zapojený pás keřů.