Náves NOVOSEDLY

  • Spoluautoři: Pavla Drbalová, Radka Grosošová, Sandra Chlebovská, Jiří Šerek, Jiří Šťasta
  • Investor: Obec Novosedly
  • Stupeň: Architektonická studie, dokumentace pro územní rozhodnutí
  • Lokalita: Novosedly na Moravě, Jihomoravský kraj
  • Datum: 2016

Koncepce odráží požadavky obyvatel na funkci návsi, a to převážně jako místo setkávání a konání společenských akcí. Těsné sousedství kostela, radnice a školy má potenciál stát se živým centrem, které bude sloužit obyvatelům i návštěvníkům obce.

V centrální části návsi mezi kostelem a radnicí je nově navržené prostranství, které je primárně určené k setkávání obyvatel v rámci společenských akcí. Zázemí těmto událostem poskytne nově navržená stavba - pódium s venkovním výčepem, které je přimknuto k jižní fasádě radnice.

Přímé okolí kostela je obklopeno rovinatou travnatou plochou, která plynule přechází v terénní val kolem farní zahrady a kolem chodníku ke škole. Travnatá plocha u kostela pokračuje směrem k zadnímu traktu základní školy, kde je navrženo volně přístupné dětské hřiště. 

Návrh dále přináší nové dopravní řešení návsi - parkovací plochy a jednosměrnou komunikaci před radnicí. Dále studie přinesla návrh parkových úprav, mobiliáře a jednotného materiálového řešení povrchů.