Zahrada ve svahu KMOCHOVA

  • Spoluautoři: Radka Grosošová, Dušan Urbanczyk
  • Investor: Soukromý investor
  • Stupeň: Architektonická studie, dokumentace pro provádění stavby
  • Lokalita: Brno, Jihomoravský kraj
  • Realizace: 2020

Zahrada je navržena v přírodním venkovském stylu s důrazem na domácí druhy rostlin a přírodní materiály.

U vstupu do domu je navržen „růžový koutek“ – plocha k posezení s výsadbou růží a vonných bylinek. U garáže je navržen strom a k fasádě popínavky. Podél chodníku je pás osázen aromatickými bylinami a stálezelenými keři.

Na dům směrem do zahrady navazuje terasa, kde je navržena otevřená travnatá plocha s lemem z rákosovců. Z terasy se přechází do zahrady pomocí schodiště. Svah je pokrytý břečťanem s cibulovinami - tulipány a modřenci.

Na svahu nad schody pak zahrada začíná prostorem nazvaným "hájek", který tvoří solitérní stromy s podrostem trvalek. Dále pokračuje v otevřenou travnatou plochu s pláckem pro ohniště, která přechází v mírný terasovaný svah nazvaný "stráňka". Terasy jsou uvtvořeny z dubových hranolů a jsou osazeny aromatickými bylinkami. V této části zahrady je založen luční trávník.

Na prudkém svahu v zadní části zahrady je vytvořen "hájek" s podrostem keřů tak, aby byl plácek s útulnou v nejzadnější části vizuálně odcloněn. Svah nad útulnou je navržen jako "jahodová stráňka" s pokryvem jahodníků a mochny.

Foto: Zuzana Šale