Vnitroblok NÁVRŠNÍ

  • Zpracovatel: Ťupa architects s.r.o.
  • Autor / venkovní úpravy: Radka Grosošová
  • Investor: Soukromý investor
  • Stupeň: DUR, DSP
  • Datum: Listopad / 2019

Společná zahrada bytového domu je součástí vnitrobloku. V jihozápadním cípu zahrady je navržena mlatová plocha, kde jsou umístěny zahradní stoly s lavičkami. Pro vytvoření soukromí je z jihu zahrada odcloněna tvarovaným živým plotem a doplněna o dva solitérní listnaté stromy.

V zahradě je umístěna venkovní odpočinková část wellness. Ta je od společné zahrady oddělena tvarovaným živým plotem. V centrální části zahrady je pak navržen parkový trávník, který je po obvodu doplněn o výsadby okrasných záhonů s trvalkami a keři.