Zahrada mateřské školky CHÝNĚ

Návrh řešení je založený na principech přírodní zahrady. Pomocí terénních modelací a vegetace utváří prostorové uspořádání zahrady. Hlavní vstup je z jižní strany, zde je navrženo setkávací místo – plácek, kterému dominují solitérní duby. Bylinková zahrádka spolu s ovocnými keři vytváří jedlý koutek v zahradě. Na plácek navazuje terénní modelace, kde je umístěna hra s vodou, která končí ve štěrkovišti. Štěrkoviště a pískoviště ve snížené části zahrady plynule přechází ve volnou travnatou plochu.

Louka je ze západní strany lemována nízkými vrbinami, ve kterých je ukrytý herní prvek – loďka. Vrbiny postupně přechází v olšový háj, ve kterém je navržena prolézačka – soustava kůlů a lan. V třešňovém sadu jsou pak rozptýlené vrbové trojnožky. V severozápadním koutu zahrady jsou navrženy terénní modelace s tunelem a žebříkem. Charakter vegetačních prvků koresponduje s charakterem lužních porostů v okolní krajině.

Zpracovatel: Radka Grosošová.

Spoluautoři: Pavla Drbalová, Radka Grosošová.