Zahrada mateřské školky v přírodním stylu CHÝNĚ

  • Spoluautoři: Pavla Drbalová, Radka Grosošová
  • Investor: Základní a mateřská škola Chýně
  • Stupeň: Architektonická studie, dokumentace pro provádění stavby
  • Lokalita: Chýně, Středočeský kraj
  • Realizace: 2019

Návrh řešení je založený na principech přírodní zahrady. Charakter vegetačních prvků koresponduje s charakterem lužních porostů v tomto výseku krajiny.

Pomocí terénních modelací a vegetace je zahrada prostorově uspořádána do několika částí. Hlavní vstup je z jižní strany, kde je navrženo setkávací místo – plácek, kterému dominují solitérní duby. Na plácek navazuje terénní modelace, kde je umístěna vodní hra, která je zakončena ve štěrkovišti.

Štěrkoviště a pískoviště ve snížené části zahrady plynule přechází ve volnou travnatou plochu. Louka je ze západní strany lemována nízkými vrbinami, ve kterých je ukrytý herní prvek – loďka. Vrbiny přechází v olšový háj, ve kterém je umístěna prolézačka – soustava kůlů a lan. V třešňovém sadu v severní části zahrady jsou rozptýlené vrbové trojnožky. V severozápadním koutu zahrady jsou navrženy terénní modelace s tunelem a žebříkem. Svah na východní straně území je doplněn domácími keři.