Dvůr rychty KRÁSENSKO

  • Zpracovatel / autor: Radka Grosošová
  • Investor: Lipka – školské zařízení pro env. vzdělávání Brno
  • Stupeň: Architektonická studie, DPS
  • Datum: Únor / 2017

Dvůr jsme navrhovali v souvislosti s přístavbou nového výukového centra ekologické institutu Lipka v Krásensku. Při navrhovaní dvora Rychty byl kladen důraz především na provázání vnějšího prostoru s vnitřními prostory staveb a na rozšíření obytné plochy dvora. Navrhované řešení také odráželo požadavky investora - návrh kuchyňské zahrady, chlebové pece a tzv. speleotrenažéru.

Stávající zatravněný svah jsme přeměnili na obytnou terasu pomocí opěrných zídek. Terasy jsou výškově navázané na novou budovou. Změnou terénu se vytvořil prostor pro zabudování tzv. speleotrenažéru - výukové pomůcky sloužící k tréninku plazení stísněným a tmavým prostorem. Na terasách je pak umístěna chlebová pec a kuchyňská zahrada.